Select Page

P A R T N E R
S E K C J I

P A R T N E R
S E K C J I

IRAŃSKA ROPA DOPŁYNĘŁA DO POLSKI

Do gdańskiego Naftoportu dotarła dostawa irańskiej ropy dla rafinerii PKN Orlen. Wcześniejsze testy surowca z tego kierunku potwierdziły jego duży potencjał. 130 tys. ton ropy zostanie przerobionych w Płocku jeszcze przed okresem majówkowych wyjazdów.

ROZWAŻAMY RÓŻNE MOŻLIWOŚCI ZAOPATRZENIA

O dywersyfikacji źródeł surowca oraz organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych niuansach wprowadzania do przerobu nowych gatunków ropy naftowej. Tankowiec z ropą z Iranu dla Orlenu wpłynął do Naftoportu. Czy to zapowiedź regularnych dostaw z tego kierunku?

ETAPY PODRÓŻY ROPY DLA ORLENU

POLA NAFTOWE W IRANIE

DANIEL OBAJTEK O POLITYCE GRUPY ORLEN

TRASA TANKOWCA WIOZĄCEGO Z IRANU 130 TYS. TON ROPY NAFTOWEJ

Statek transportuje 130 tys. ton ropy naftowej z irańskich złóż, która zostanie przerobiona w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Płocku.

IRAŃSKA ROPA W PŁOCKU: MNIEJ SIARKI, WIĘCEJ BENZYNY

Do płockiej rafinerii PKN Orlen trafia właśnie 130 tys. ton ropy z Iranu, którą wziął na pokład w Zatoce Perskiej tankowiec Delta Kanaris. Koncern zgodnie ze swoją strategią coraz bardziej różnicuje źródła zaopatrzenia.

ROPA Z IRANU PŁYNIE DO RAFINERII PKN ORLEN

W połowie kwietnia dotrze do Polski ropa naftowa z Iranu, przeznaczona dla rafinerii PKN Orlen w Płocku. Z wyspy Kharg z ładunkiem wyruszył już największy tankowiec, jaki jest w stanie przepłynąć Kanał Sueski.

ROPA CIĄGLE MA SIĘ DOBRZE

W 2001 r. przeciętne dobowe wydobycie świa towe wyniosło 77,5 mln baryłek, a w 2017 r. już 97 milionów baryłek. W pierwszych latach XXI stulecia światowa produkcja ropy wzrosła zatem aż o jedną czwartą, pomimo przepowiadanego zmierzchu tego surowca. Granica 100 mln baryłek dziennie jest tuż-tuż. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) prognozuje, że globalne zapotrzebowanie na ropę przekroczy ten symboliczny pułap już za pół roku, czyli w IV kwartale 2018 r.

W POLSCE MOŻNA DOBRZE PRZETWORZYĆ NIEMAL KAŻDĄ ROPĘ

Ropa naftowa ropie nierówna. Różni się pod względem składu chemicznego i ciężaru. Do przeróbki na paliwa czy tworzywa sztuczne nadaje się kilkaset jej gatunków. Ropa naftowa ropie nierówna. Różni się pod względem składu chemicznego i ciężaru. Do przeróbki na paliwa czy tworzywa sztuczne nadaje się kilkaset jej gatunków.

AKTUALNA POZYCJA TANKOWCA DELTA KANARIS